Change language

Björkris

Nya bostäder i
Kungsbacka

Se filmen!

En stadsdel med livets alla äventyr inom räckhåll

Vid Hede pendelstation i norra Kungsbacka, vidareutvecklar vi den smarta och naturnära stadsdelen Björkris. Området växer med fler bostäder, skola, idrottshall, motionsanläggning, parker och rekreationsområde samt lokaler för bland annat service, handel, café och restaurang.

Ambitionen med Björkris är att skapa en stadsmiljö som känns både varierad och sammanhållen på samma gång. Som en del av framtidens Kungsbacka vill vi skapa en nytänkande plats med smarta och medvetna lösningar. Det blir en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform. Flerfamiljshus och radhus blandas inom samma kvarter. I den närliggande naturen skapas motionsspår och platser för rekreation och lek.

Björkris blir tillgängligt för många. En spännande del av stadens vision om att erbjuda mångfald, puls och natur som engagerar och inspirerar.

Upptäck Björkris, upptäck äventyret


Laga kraft för detaljplanen

Nu har planen för Björkris etapp 2 A formellt vunnit laga kraft  Läs mer här.

"Det här ska bli det bästa område vi någonsin byggt." — Anders Börjeson, Koncernchef Trollängen

Frågor

Svar

Vad är Björkris?

En naturnära stadsdel vid Hede pendelstation i norra Kungsbacka. Den första etappen som står klar sedan några år innehåller 550 bostäder i olika upplåtelseformer och typer. Det finns också skola, förskola, lekplatser samt ett torg med restauranger och andra verksamheter.

Vad är Björkris etapp 2?

Totalt kommer denna etapp att innebära ytterligare ca 800 bostäder. Detaljplanen för etapp 2 har delats upp i två delar vilket innebär att vi får möjlighet att starta upp arbetet med de första 650 bostäderna i denna del. Det kommer att bli bostäder i blandade upplåtelseformer och storlekar. Vi bygger också skola, idrottshall, motionsanläggning, parker och rekreationsområde samt lokaler för bland annat service, handel, café och restaurang.

 

Vad är visionen för utvecklingen av Björkris?

I Björkris strävar vi efter att skapa en aktiv stadsdel för gemenskap och upplevelser. Det stationsnära läget, närheten till naturen, staden, handel och annan service gör det enkelt att leva, bo och besöka området. Här ska livets alla äventyr kännas nära och tillgängliga.

Hur kommer jag kunna söka bostad i Björkris?

En viss del av hyresrätterna kommer att förmedlas via Kungsbacka kommuns bostadskö och resterande via den digitala bostadsförmedlingen HomeQ. För bostadsrätter finns ännu ingen intressekö. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Vad är Björkris projektlokal och vilka är öppettiderna?

Projektlokalen ligger vid torget i Björkris etapp 1. Det är där du får information om utvecklingen av etapp 2. På grund av det rådande läget håller vi för närvarande lokalen stängd. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om utvecklingen. Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Vem utvecklar Björkris etapp 2?

Det är Trollängen och Franshill som utvecklar och bygger den andra etappen i Björkris. Kungsbacka kommun ansvarar för att bygga förskola, skola, gator och parker.

Finns det någon tidsplan för projektet?

Planeringen för de första kvarteren pågår och inom kort kommer det att presenteras en tidplan för den stegvisa utvecklingen av området.

Hur kommer arkitekturen i Björkris se ut?

Det finns ännu inga färdiga förslag på hur husen ska se ut. Vi eftersträvar variation och smarta lösningar med omtanke och kvalitet – detta leder till intressanta och levande miljöer för boende och besökare.

Finns det bra tillgång till skola och förskola?

I detaljplanen ingår förskola och skola.

Blir det hyres- eller bostadsrätter?

Det kommer att finnas både hyres- och bostadsrätter.

Möjliggör ni fritidsaktiviteter?

Det är en stor prioritering i Björkris att möjliggöra en aktiv fritid både i naturen och inomhus.

Kommer det att byggas gemensamhetslokaler?

Det kommer att byggas gemensamhetslokaler där vi kommer att skapa möjligheter för olika aktiviteter och motion.

Byggs det även lokaler för butiker, caféer och restauranger?

Det kommer byggas lokaler så att nya butiker, caféer och restauranger kan etableras i Björkris.

Vad har ni kommit fram till i dialogen med de som redan bor i Björkris?

De som bor i Björkris trivs väldigt bra. Det finns ett stort önskemål att komma närmre naturen vilket vi vill försöka möjliggöra för hela Björkris.

Vad är det som byggs just nu i skogen och uppe på berget?

Vi vill tillgängliggöra skogen i Björkris så att fler får möjlighet att vistas där. När området är klart tänker vi oss härliga promenadvägar, löpslingor och möjlighet till rekreation och lek, både i området och uppe i skogen. Som ett första steg anlägger vi en utsiktsplats “ovanför” Björkris etapp 2. Det som vi bygger här ska få utgöra ett första landmärke för den nya etappen. Vi gör också i ordning en belyst gångväg upp till utsiktsplatsen.

Hur ser det ut med pendlingsmöjligheter?

Det finns bra kollektivtrafik norrut mot Göteborg och Mölndal i form av pendeltåg, fjärrtåg och expressbuss. Pendeltåget går varje kvart i högtrafik och tar dig till Göteborg på 25 minuter. Söderut mot Varberg, Falkenberg och Halmstad går tåg varje halvtimma i högtrafik. Det finns även lokalbuss samt bra cykelbanor till Kungsbacka centrum.

Vad händer i Björkris just nu?

Läs mer på vår nyhetssida om vad som händer och prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

"I Björkris är livet ett äventyr. Här finns alltid något att upptäcka. Såväl i den storslagna naturen som ger möjligheter till en aktiv fritid som den fantastiska gemenskapen i området och inne på gårdarna."

Nyheter - Följ utvecklingen!

2023-04-27

Trollängen och Franshill säljstartar den 14 maj i Björkris, Kungsbacka. Trollängen och Franshill går mot strömmen…

Läs mer
2022-09-21

Vi vann Kungsbacka Arkitekturpris för stadsmiljö 2022! Kungsbacka Arkitekturpris instiftades 1993 och det är Kungsbackas Byggnadsnämnd…

Läs mer
2022-08-23

Den 25 augusti mellan 16.00 – 20.00 bjuder vi till fest på torget i Björkris. Det…

Läs mer

Följ utvecklingen i din mejl

Map data ©2023Google

Vi vill gärna prata med dig

Om du har frågor eller är nyfiken på vad som kommer att hända med Björkris, kika gärna på våra Frågor och Svar eller kontakta oss på informationen nedan.

Marie Anfinset

Användarvillkor

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För oss på Trollängen är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är kund hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss. Nedan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar personuppgifter.

För att du ska få bästa möjliga service samt för att vi ska kunna hjälpa dig om du har frågor behöver vi spara vissa uppgifter om dig som är relevanta för att göra detta. Vår främsta fokus är att skydda din integritet. Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vi måste.

Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och även vid annan tidpunkt tillämplig lagstiftning. Detta innebär att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER.

Personuppgifterna behandlas på grundval av:
A) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Särskilda krav finns som måste vara uppfyllda för att samtycket ska vara giltigt (frivilligt, uttryckligt och aktivt, dvs. spårbart).

B) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

C) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar bolaget. Som exempel kan här nämnas kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER OCH HUR VI BEHANDLAR DESSA.

Ansvarig för personuppgifter
Trollängen AB (publ), org.nr. 556700-3420 (nedan definierad som “Björkris”, ”Trollängen”, ”oss” och ”vi”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som lämnas via www.bjorkris.se och som i övrigt sparas vid dina kontakter med Trollängen.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Vilka personuppgifter sparar vi?
När du lämnar uppgifter på bjorkris.se kan du behöva ange personuppgifter till oss. Detta behövs för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen och hjälpa dig om du har frågor.

De personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen kan vara exempelvis; namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller annan information nödvändig för att kunna fullgöra tjänsten som erbjuds.

Uppgifterna kan användas för att ge dig erbjudanden om Trollängen tjänster.

Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla en god kund- och registervård.

Samtycke
När du använder våra tjänster på vår webbplats godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna information.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se nedan policy angående cookies på www.bjorkris.se).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna information ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

När du ingår avtal med Trollängen, beställer våra tjänster eller kontaktar oss behöver vi ibland ett särskilt samtycke till den behandling av dina personuppgifter som sker enligt vad som framgår av denna information och den information som du får när du lämnar ditt samtycke.

Tillgång till personuppgifterna
Personuppgifterna används av bolag inom Trollängen AB och våra personuppgiftsbiträden såsom betalningsförmedlare, datalagringstjänsteleverantörer eller fastighetsmäklare för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig.

Överföring till tredje part.

Personuppgifter och information som lämnas under avsnittet ”Intresseanmälan” kan komma att vidarebefordras till den bostadsmäklare som vi valt att samarbeta med. Informationen används enbart i syfte att kunna ge dig erbjudanden.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Lagringstider
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter i normalfallet att lagras i upp till 24 månader från dagen för avregistrering. Undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information
Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring från oss genom att kontakta oss.

Säkerhet
Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför arbetar vi hårt och vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse, såsom att skydda våra fysiska servrar såväl som att skydda våra system genom brandväggar m.m. Vi arbetar också på ett sätt som innebär att endast den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster m.m. ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Denna webbplatsinformation om Trollängens personuppgiftsbehandling är uppdaterad den 22 april 2021. Version 1.0

HUR ARBETAR VI MED COOKIES?

Vi använder olika sorter av cookies på Björkris.se.

Funktionscookies
Funktionscookies används för att du ska kunna använda alla funktioner på vår webbplats. Funktionscookies gör också att webbplatsen kommer ihåg val du som användare gör, för att du inte ska behöva göra om samma inställningar varje gång du besöker bjorkris.se

Prestandacookies
Vi använder även prestandacookies som, för att förbättra användarnas upplevelse, samlar in information om hur användarna agerar på våra webbplatser. Detta görs för att Björkris ska kunna vidareutveckla, förbättra och anpassa bjorkris.se efter våra besökares behov och önskemål. Prestandacookies lagrar vilka webbläsare som används, besökslängder, de mest besökta sidorna och vägarna intill bjorkris.se

Du kan blockera cookies helt eller delvis, på alla sajter eller enskilda sidor i din webbläsares inställningar.