Change language

Dokument

Status granskning i Kungsbacka Kommun

Läs mer här

En plats för livets alla äventyr

Vid Hede pendelstation i norra Kungsbacka, vidareutvecklar vi den smarta och naturnära stadsdelen Björkris med fler bostäder, service och lokaler för aktivitet och umgänge. Det blir en plats där enkelhet och närhet ger dig frihet att upptäcka äventyret. 

Ambitionen med Björkris är att skapa en stadsmiljö som känns både varierad och sammanhållen på samma gång. Som en del av framtidens Kungsbacka vill vi skapa en nytänkande plats med smarta och medvetna lösningar. Vi vill skapa möjligheter för aktiva upplevelser såväl under tak som utomhus i fantastisk natur.

Det är en plats som blir mer tillgänglig för många. En spännande del av stadens vision om att erbjuda mångfald, puls och natur som engagerar och inspirerar.

Upptäck Björkris, upptäck äventyret. 

 

"Det här ska bli det bästa område vi någonsin byggt." — Anders Börjeson, VD Trollängen

Frågor

Svar

Vad är Björkris?

En naturnära stadsdel vid Hede pendelstation i norra Kungsbacka. Idag finns 550 bostäder i olika upplåtelseformer och typer. Det finns också skola, förskola, lekplatser samt ett torg med restauranger och andra verksamheter.

Vad är Björkris projektlokal och vilka är öppettiderna?

Det är där du får information om vad som kommer ske i Björkris i framtiden. Lokalen har för närvarande inte någon fast öppettid – läs mer under nyheter och ”Nya direktiv”. Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Vad är Björkris etapp 2?

Vi kommer att utveckla stadsdelen Björkris genom att bygga ca 800 bostäder med blandade hustyper, upplåtelseformer och storlekar i en andra etapp. Här kommer vi också att utveckla lokaler för service, aktivitet och umgänge, förskola, äldreboende samt ett spännande utomhusområde i skogen.

Hur kommer jag kunna söka bostad i Björkris?

Hur man söker hyresrätt är ännu inte bestämt, en viss del kommer att förmedlas via Kungsbacka kommuns bostadskö. För bostadsrätter finns ännu ingen intressekö. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Vad är visionen för Björkris?

I Björkris strävar vi efter att skapa en aktiv stadsdel för gemenskap, upplevelser och äventyr. Här ska livets alla äventyr kännas nära och tillgängliga.

Vem utvecklar Björkris etapp 2?

Det är Trollängen och Finja som utvecklar och bygger den andra etappen i Björkris. Kungsbacka kommun ansvarar för att bygga förskola, äldreboende, gator och parker.

Finns det någon tidsplan för projektet?

Byggnadsnämnden har beslutat att ta fram en detaljplan och arbetet med att ta fram ett förslag pågår. Nästa steg är samråd, där du har möjlighet att tycka till om förslaget. Björkris etapp 2 kommer att utvecklas etappvis. Planerad byggstart är våren 2020.

Hur kommer arkitekturen i Björkris se ut?

Det finns inga definitiva förslag på hur husen ska se ut. Vi eftersträvar variation och smarta lösningar med omtanke och kvalitet – detta leder till intressanta och levande miljöer för boende och besökare.

Finns det bra tillgång till skola och förskola?

I detaljplanen ingår förskola medan skolan ligger i etapp 1.

Blir det hyres- eller bostadsrätter?

Det kommer att finnas både hyres- och bostadsrätter.

Möjliggör ni fritidsaktiviteter?

Det är en stor prioritering i Björkris att möjliggöra en aktiv fritid både i naturen och inomhus.

Kommer det att byggas gemensamhetslokaler?

Det kommer att byggas gemensamhetslokaler där vi kommer att skapa möjligheter för olika aktiviteter och motion.

Byggs det även lokaler för butiker, caféer och restauranger?

Det kommer byggas lokaler så att nya butiker, caféer och restauranger kan etableras i Björkris.

Vad har ni kommit fram till i dialogen med de som redan bor i Björkris?

De som bor i Björkris trivs väldigt bra. Det finns ett stort önskemål att komma närmre naturen vilket vi vill försöka möjliggöra för hela Björkris.

Kommer ni börja med aktiviteter i området innan byggnation?

Vi kommer att hålla i flertalet aktiviteter för alla åldrar både innan, under och efter byggnationen av Björkris.

Hur ser det ut med pendlingsmöjligheter?

Det finns bra kollektivtrafik norrut mot Göteborg och Mölndal i form av pendeltåg, fjärrtåg och expressbuss. Pendeltåget går varje kvart i högtrafik och tar dig till Göteborg på 25 minuter. Söderut mot Varberg, Falkenberg och Halmstad går tåg varje halvtimma i högtrafik. Det finns även lokalbuss samt bra cykelbanor till Kungsbacka centrum.

Vad händer i Björkris just nu?

Läs mer på vår nyhetssida om vad som händer och prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

"I Björkris är livet ett äventyr. Här finns alltid något att upptäcka. Såväl i den storslagna naturen som ger möjligheter till en aktiv fritid som den fantastiska gemenskapen i området och inne på gårdarna."

Följ utvecklingen här och nu

2020-12-02

Vad händer i skogen? Vi har märkt att det är många som uppskattar skogen i Björkris.…

Läs mer
2020-10-08

Granskningen för Björkris etapp 2 är nu avslutad och vi är nöjda med den dialog vi…

Läs mer
2020-08-31

Informationsfilm om granskningen Granskningen av planen för Björkris andra etapp pågår och alla handlingar har sedan den…

Läs mer

Följ utvecklingen i din mejl

Map data ©2021Google

Jag vill gärna prata med dig

Om du har frågor eller är nyfiken på vad som kommer att hända med Björkris, kika gärna på våra Frågor och Svar eller kontakta oss på informationen nedan.

E-post

marie.anfinset@trollangenbostad.se

Ring

070-777 95 09

Marie Anfinset

Projektkommunikatör

Användarvillkor

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För oss på Trollängen är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är kund hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss. Nedan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar personuppgifter.

För att du ska få bästa möjliga service samt för att vi ska kunna hjälpa dig om du har frågor behöver vi spara vissa uppgifter om dig som är relevanta för att göra detta. Vår främsta fokus är att skydda din integritet. Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vi måste.

Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och även vid annan tidpunkt tillämplig lagstiftning. Detta innebär att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER OCH HUR VI BEHANDLAR DESSA.

Ansvarig för personuppgifter
Trollängen AB (publ), org.nr. 556700-3420 (nedan definierad som ”Björkris”, ”Trollängen”, ”oss” och ”vi”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som lämnas via www.bjorkris.se och som i övrigt sparas vid dina kontakter med Trollängen.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Vilka personuppgifter sparar vi?
När du lämnar uppgifter på bjorkris.se kan du behöva ange personuppgifter till oss. Detta behövs för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen och hjälpa dig om du har frågor.

De personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen kan vara exempelvis; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer eller annan information nödvändig för att kunna fullgöra tjänsten som erbjuds.

Uppgifterna kan användas för att ge dig erbjudanden om Trollängen tjänster.

Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla en god kund- och registervård.

Samtycke
När du använder våra tjänster på vår webbplats godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna information.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se nedan policy angående cookies på www.bjorkris.se).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna information ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

När du ingår avtal med Trollängen, beställer våra tjänster eller kontaktar oss behöver vi ibland ett särskilt samtycke till den behandling av dina personuppgifter som sker enligt vad som framgår av denna information och den information som du får när du lämnar ditt samtycke.

Tillgång till personuppgifterna
Personuppgifterna används av bolag inom Trollängen AB och våra personuppgiftsbiträden såsom betalningsförmedlare och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits när du lämnar dina personuppgifter.

Lagringstider
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter i normalfallet att lagras i upp till 24 månader från dagen för avregistrering. Undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information
Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring från oss genom att kontakta oss.

Säkerhet
Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför arbetar vi hårt och vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse, såsom att skydda våra fysiska servrar såväl som att skydda våra system genom brandväggar m.m. Vi arbetar också på ett sätt som innebär att endast den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster m.m. ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Denna webbplatsinformation om Trollängens personuppgiftsbehandling är uppdaterad den 20 juni 2018. Version 1.0

HUR ARBETAR VI MED COOKIES?

Vi använder olika sorter av cookies på Björkris.se.

Funktionscookies
Funktionscookies används för att du ska kunna använda alla funktioner på vår webbplats. Funktionscookies gör också att webbplatsen kommer ihåg val du som användare gör, för att du inte ska behöva göra om samma inställningar varje gång du besöker bjorkris.se

Prestandacookies
Vi använder även prestandacookies som, för att förbättra användarnas upplevelse, samlar in information om hur användarna agerar på våra webbplatser. Detta görs för att Björkris ska kunna vidareutveckla, förbättra och anpassa bjorkris.se efter våra besökares behov och önskemål. Prestandacookies lagrar vilka webbläsare som används, besökslängder, de mest besökta sidorna och vägarna intill bjorkris.se

Du kan blockera cookies helt eller delvis, på alla sajter eller enskilda sidor i din webbläsares inställningar.